*Lagd order hos oss innebär att du som kund accepterat våra köpvillkor. Som kund är man skyldig att ta del av våra köpvillkor innan beställning.
* För att beställa ur vår webshop måste du minst vara 18 år. Är du under 18 år behöver du målsmans tillstånd.
* Vi tar endast emot beställningar som sker genom vårt användargränssnitt i vår webshop.
*All bildinformation som finns hos ossskall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.
* Vi reserverar sig mot tryckfel i de priser samt information som visas i vår webbshop.
* För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.
* Beställningar som görs i annan persons namn utan dennas medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk skada, kommer att polisanmälas.
* Vi förbehåller sig rätten till ändringar i webbshoppen utan ytterligare meddelanden.


Force Majeure
Vi befrias från förpliktelser att fullgöra nämnda avtal vid händelser så som; krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från leverantör, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbara händelser utanför vår kontroll som skäligen inte kunnat förutses och som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, vilka gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelser.

Priser
Alla priser är angiva i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms, för närvarande 25%) Vi reserverar oss för prisändringar på grund av ändringar i moms eller onormalt stora ändringar i valutaläget, inköpspriser etc. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna utan föredgående avisering.

Ångerrätt
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller i 14 dagar från den dag kunden mottagit varan eller en väsentlig del av den. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du vill ångra ditt köp.
Kunden är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när kunden fick den. Kunden får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas på grund av att kunden är vårdslös förloras ångerrätten.
Du kan enbart ångra köp av vara som är inplastad och i obruten förpackning (gäller piercing,kosmetika samt underkläder). På beställningsvara eller vara som är specialtillverkad (ex. Specieltryckt t-shirt) för kund gäller ej ångerrätt.
Ej utlösta brev eller paket omfattas ej av ångerrätten enligt distansavtalslagen.

Återbetalning
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt/reklamation, betala tillbaka vad du har betalt för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaderna för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. .

Tvist
Vid eventuell tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.

Information om tvistlösning online i enlighet med Art. 14 Para. 1 av OTF (Online Tvist Beslut förordningen):

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa online tvister enligt Art. 14 Para. 1 av ODR på en av deras plattformar. Plattformen ( http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå uppgörelser utanför domstol på tvister som uppstår efter inköp via nätet och upphandling av tjänster.