Personuppgifter

Vi lagrar alla personuppgifter i ett krypterat digitalt register. Uppgifterna, som uppdateras regelbundet, används endast i vår egen koncerns marknadsföring, marknadsundersökningar samt kundregistervård för att du skall kunna ta del av intressanta erbjudanden. Dina uppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part.

Säkerhet
När en kund lägger en beställning sparas kundens ip-adress för att förhindra falska beställningar. Att beställa varor i någon annans namn är ett brott som kan räknas både som urkundsförfalskning och bedrägeri. Vid falskbeställningar spårar vi ip-adressen och polisanmäler om nödvändigt.